Όροι & Προϋποθέσεις

treatments

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

GB Spa

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ο παρών δικτυακός τόπος www.gbspa.gr για το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, μέλος του Luxury Collection (“Ο Δικτυακός Τόπος”) διατηρείται από και για λογαριασμό της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» («Η Εταιρεία»), με αριθμό Μ.Η.Τ.Ε. 0206K015A0021500, και φιλοξενείται από την εταιρεία MOZAIK HOSPITALITY. Με την πρόσβαση και χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου, συμφωνείτε και αποδέχεστε τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες :

Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου
Ο Δικτυακός Τόπος και όλο το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, λογοτύπων και άλλου υλικού, και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο ανωτέρω υλικό, είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των δικαιοπαρόχων αυτής, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας Marriott International Inc και των θυγατρικών της (συλλογικά, “Marriott”). Το σήμα Luxury Collection® και κάποια άλλα σήματα που εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία κατόπιν σχετικής αδείας από την Marriott. Ο Δικτυακός Τόπος ή οποιοδήποτε μέρος αυτού δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πουληθεί, μεταπωληθεί ή εκμεταλλευθεί εμπορικά για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την ρητή έγκριση από την Εταιρεία και την Marriot.

Σύνδεσμοι
Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους προς διευκόλυνσή σας και δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες και πράξεις αυτών των ανεξάρτητων δικτυακών τόπων. Η ύπαρξη αυτών των συνδέσμων σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αποδοχή μας ή υποστήριξη του περιεχομένου, των διαφημίσεων, των προϊόντων, των υπηρεσιών, της πολιτικής ή οποιουδήποτε υλικού που εμφανίζεται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

Τεχνολογία εντοπισμού.
Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί αν χρησιμοποιεί «cookies», εικονοκύταρα (pixels) μη εμφανή, web beacons και άλλες τεχνολογίες για να αποκτήσει πληροφορίες για εσάς. Τα «cookies» είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον διαδικτυακό περιηγητή σας (browser) από έναν διακομιστή (web server) και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Δίδει στον υπολογιστή σας μία μοναδική ταυτότητα, η οποία γίνεται η ταυτότητά σας όταν επιστρέψετε στον Δικτυακό Τόπο και σε συναφείς δικτυακούς τόπους. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διαδικτυακό περιηγητή σας να μην αποδέχεται «cookies». Όμως μη αποδεχόμενοι «cookies» μπορεί να επηρεάσετε την δυνατότητά σας να πραγματοποιείτε κάποιες συναλλαγές. Πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω μη εμφανών εικονοκυτάρων (pixels) χρησιμοποιούνται και μεταφέρονται συγκεντρωτικά.

Όροι
Ο παρών Δικτυακός Τόπος και το περιεχόμενό του, παρέχεται «ως έχει», χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση ή εγγυοδοτική δήλωση, ούτε έμμεση ούτε άμεση, συμπεριλαμβανομένων  αλλά όχι περιοριζομένων σε εγγυήσεις ή νομίμους τίτλους και έμμεση εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Περιορισμός ευθύνης
Σε καμία περίπτωση η εταιρεία, η μαρριοττ ή οι θυγατρικές τους, αντιπρόσωποι τους, ή εκπρόσωποι τους ή δικαιοπάροχοι τους δεν θα φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη ή αποζημίωση είτε άμεση είτε έμμεση, θετική ή αρνητική (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας εσοδών) ως αποτέλεσμα ή συνδεδεμένη με οποιονδήποτε τρόπο με το δικτυακό τόπο ή τους παρόντες ορούς και συμφωνίες, ακόμα και εάν έχετε προειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας.

Αποζημίωση
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προφυλάξετε την Εταιρεία, την Marriot και τις θυγατρικές τους, τους υπαλλήλους  τους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους τους, από οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση, συμπεριλαμβανομένων των ευλόγων εξόδων δικηγόρων τα οποία τυχόν καταβάλει οποιοσδήποτε τρίτος λόγω της χρήσης του Δικτυακού Τόπου, της παράβασης από εσάς των παρόντων όρων και συμφωνιών ή παραβίασή σας οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Κάθε διαφορά ή διένεξη που αφορά τον Δικτυακό Τόπο ή τους παρόντες όρους και συμφωνίες θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Τροποποιήσεις
Οι παρόντες όροι και συμφωνίες μπορούν να τροποποιηθούν, συμπληρωθούν οποτεδήποτε και η συνεχιζόμενη χρήση του Δικτυακού Τόπου θα αποτελεί αποδοχή σας τυχόν αλλαγών, τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων.

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές που αναγράφονται σε κάθε υπηρεσία, περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α..

Η καθαρή τιμή, ο Φ.Π.Α., τυχόν επιβαρύνσεις και η τελική τιμή περιγράφονται στο τελευταίο βήμα της παραγγελίας. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε αλλαγή τιμής δεν θα επηρεάζει τυχόν παραγγελίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, εκτός εάν η αλλαγή της τιμής οφείλεται σε αλλαγή του συντελεστή Φ.Π.Α..

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαθέτει τους εξής εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

-Με πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (με οποιαδήποτε κάρτα Visa, Mastercard, American Express). Κατά την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας η τράπεζα χρεώνει το ποσό της παραγγελίας σας. Για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, αυτές γίνονται μέσα από το σύστημα ασφαλείας της Alpha Bank. Η πολιτική ακυρώσεων – υπαναχωρήσεων και επιστροφής χρημάτων αναφέρεται παρακάτω,

-Με χρέωση στο δωμάτιο, σε περίπτωση διαμονής εντός ξενοδοχείου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα  χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL της Geotrust Inc., με κρυπτογράφηση 256-bit, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με το πρωτόκολλο αυτό κρυπτογραφούνται όλες οι πληροφορίες της συναλλαγής και προστατεύονται. Για λόγους προστασίας, σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύονται κρίσιμα προσωπικά δεδομένα της πιστωτικής κάρτας του πελάτη (αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός cvv2/cvc2, ημερομηνία λήξης).

Όταν η πληρωμή γίνεται με πιστωτική κάρτα, γίνεται επεξεργασία της πληρωμής από το site της τράπεζας ALPHA BANK, η οποία τηρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας για online εμπορικές συναλλαγές, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη προστασία των δεδομένων, ανεξαρτήτως της τράπεζας που ανήκει η δική σας κάρτα.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την ιστοσελίδα (site) της τράπεζας, σε περίπτωση μη ορθής λειτουργίας, αλλά θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε εφόσον δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας, ώστε να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Στην προσπάθεια να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες των πελατών μας και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, παρέχεται δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης με πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγής υπηρεσίας ως εξής:

Α) Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση πραγματοποιηθεί μέχρι και 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημέρα και ώρα για την πραγματοποίηση της αγορασθείσας υπηρεσίας, παρέχεται το δικαίωμα πλήρους επιστροφής χρημάτων. Σε περίπτωση επιθυμίας αλλαγής της περιποίησης με κάποια άλλη, ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνεί με το GB Spa στο 0030 210 33 30 799 τουλάχιστον 28 ώρες πριν την ημέρα της ήδη αγορασθείσας περιποίησης.

Β) Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα 48 – 24 ώρες πριν από την ορισθείσα ημέρα και ώρα για την πραγματοποίηση της αγορασθείσας υπηρεσίας, θα επιστρέφεται το 50% της αξίας.

Γ) Σε περίπτωση μη εμφάνισης του πελάτη στην συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα για την παροχή της υπηρεσίας ή σε περίπτωση ακύρωσης της αγορασθείσας υπηρεσίας την ίδια μέρα, ο πελάτης χρεώνεται με το 100% της αξίας της υπηρεσίας.

με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

-Ο πελάτης οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως (στην διεύθυνση email: spa.gb@luxurycollection.com)  ή τηλεφωνικώς (στον αριθμό +30 210 3330799) στην εταιρεία μας ότι ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης ή ανταλλαγής,

Οι επιστροφές των χρημάτων σας θα γίνονται εντός 14 ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Θα εκτελέσουμε την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς κάτι διαφορετικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η αγορά δωροεπιταγών εξαιρείται απο το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή ανταλλαγής με άλλο προϊόν.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ